MÓWIĄ O NAS

Bibliografia naszych fundacyjnych publikacji naukowych

A.Witkowska, E.Wojtyna “Nasza troska, nasza pasja – Twoje zdrowie. Fundacja Zdrowego Życia” Contoury Diabetologii 2018 tekst

cykl artykułów dla portalu Medycyna Praktyczna :

A. Witkowska, E.Wojtyna “Tkanka tłuszczowa  – czy tylko magazyn energetyczny?” link

A.Witkowska “Beżowa tkanka tłuszczowa – czy nowy sojusznik w walce z otyłością?” link

E. Wojtyna “Mechanizm dwukierunkowego wpływu cukrzycy i depresji – spojrzenie psychiatry” link

A. Witkowska “Organokiny – nowe pojęcie w regulacji metabolizmu enegetycznego” link

Konferencje

A. Witkowska “Zdrowy styl życia jako prewencja chorób metabolicznych” Forum Zdrowia, 23.11.2019, Chorzów prezentacja tekst

A. Witkowska “Insulinooporność – strategia przetrwania, która stała się chorobą” I Śląska Konferencja Dietetyki Klinicznej 21.10.2017r. prezentacja tekst

A. Witkowska “Uzdrowisko jako miejsce dla nowoczesnego leczenia pacjentów z chorobami metabolicznymi” Kongres Uzdrowisk Polskich, 5-7.10.2017r  Wysowa- Zdrój prezentacja tekst

A. Witkowska,(..) E.Wojtyna i inni “Adipose tissue derived stem cells proliferation ability in obese patients at early stage of type 2 diabetes.” 

53 Zjazd Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą EASD, 11-15.09.2017r, Lisbon tekst

A.Witkowska, E.Wojtyna i inni “Ocena stężeń vaspiny i nysfatyny1 w surowicy krwi pacjentów z cukrzycą typu 2 w zależności od wybranych parametrów wyrównania metabolicznego” XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Poznań 18-20.05.2017r. prezentacja tekst